Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland is een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor in het wild levende vogels en hun leefgebied. Vogelbescherming Nederland vormt een vereniging met circa 150.000 leden, een professionele staf en ruim 450 actieve vaste vrijwilliger